Google Maps Error: Something went wrong while retrieving your map, please ensure you have entered the short code correctly.

Představení společnosti

JMK Recycling Group a.s. je nově vzniklá společnost, která má v úmyslu se etablovat na českém odpadovém trhu a to prostřednictvím společnosti EKOSEV, s.r.o, jež se na českém trhu profiluje již od roku 1999 a je tedy tradičním dodavatelem služeb v této oblasti, dále pak společností JMK Recycling, s.r.o. s provozem na Kladně a společností Envir s.r.o., která provozuje spalovnu nebezpečného odpadu v Brtnici u Jihlavy (aktuálně v rekonstrukci s plánovaným navýšením kapacity).JMK Recycling Group a.s. je nově vzniklá společnost, která má v úmyslu se etablovat na českém odpadovém trhu a to prostřednictvím společnosti EKOSEV, s.r.o, jež se na českém trhu profiluje již od roku 1999 a je tedy tradičním dodavatelem služeb v této oblasti, dále pak společností JMK Recycling, s.r.o. s provozem na Kladně a společností Envir s.r.o., která provozuje spalovnu nebezpečného odpadu v Brtnici u Jihlavy (aktuálně v rekonstrukci s plánovaným navýšením kapacity).

O Nás

Společnosti skupiny disponují dvěma vlastními provozy v Brtnici a Mříčné a pronajatém zařízením na Kladně.
Provoz Mříčná je vybaven rychloběžnými drtiči, horizontálními lisy a třídící linkou.
Provoz Kladno disponuje briketovacími linkami na piliny a třísky železných a neželezných kovů, předdrtičem na plastové přetoky a koláče, rychloběžnými drtiči a horizontálními lisy na obalové materiály.
Zajímavou technologií je dekontaminační linka na obaly znečištěné nebezpečnými látkami, typicky nebezpečné odpady katalogového čísla 15 01 10.
Společnost je držitelem certifikátů:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008
Jejich dodržování je pro ni významnou prioritou.

Vozový park

Máme 12 nákladních aut


Technologie u zákazníků

5 technologických zařízení provozovaných přímo u zákazníka


Vybavení u zákazníků

25 manipulantů na provozech zákazníků


Významní zákaznící

25 významných zákazníků


A few things we’re great at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

SBĚR ODPADU

Sběr a využití odpadů především z automobilového, strojírenského a elektrotechnického
průmyslu.Sběr a využití odpadů především z automobilového, strojírenského a elektrotechnického
průmyslu.

ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU

Zajištění sběru a výkupu, demontáže vyřazených a nefunkčních elektrozařízení za účelem dalšího využití.Zajištění sběru a výkupu, demontáže vyřazených a nefunkčních elektrozařízení za účelem dalšího využití.

SANAČNÍ A HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

Sanační a hydrogeologické práce včetně zpracování posudků a rizikových analýz
dozorovaných oprávněnou osobou.Sanační a hydrogeologické práce včetně zpracování posudků a rizikových analýz
dozorovaných oprávněnou osobou.

SANACE PODLAH

Sanace podlah (rekonstrukce, opravy) včetně zhotovení ochranných nepropustných nátěrů
odolných vůči ropným látkám a chemikáliím.

VLOŽKOVÁNÍ JÍMEK

Vložkování a rekonstrukce jímek, nádrží a lapolů včetně zhotovení ochranných
nepropustných nátěrů.

PRONÁJEM KONTEJNERŮ

Dodání nebo pronájem kontejnerů, sběrných nádob a obalů na odpady, sorpční prostředky
a ostatní potřebné pomůcky.

EVIDENCE ODPADŮ

Úplná evidence odpadů předaných naší společnosti a vyhotovení jejího výpisu odpadů dle
přání zákazníka.

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ

Čištění nádrží, jímek a lapolů včetně těsnostních zkoušek a komplexního servisu.

SBĚR ODPADU

Odvoz a zajištění odstranění / využití všech druhů odpadů.

SBĚR ODPADU

Zpracování druhotných surovin (plastů, papíru, obalů, kovů).

SBĚR ODPADU

Poradenská činnost v oblasti nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí.

SBĚR ODPADU

Komplexní demontáž technologických celků s následným výkupem materiálu.

Reference

Lokalita: Klášterec n. O.
Typ služby: Komplexní odpadové hospodářství
Doba poskytování služeb: 5 let

Toyoga Gosei
Lokalita: Podbořany
Typ služby: Provoz vlastní ČOV
Doba poskytování služeb: 5 let

FTE Automotive
Lokalita: Louny
Typ služby: Komplexní odpadové hospodářství
Doba poskytování služeb: 10 let

Kontakt

Spalovna
Buštěhradská 998
Dubí 272 01

Středisko pro zpracování odpadů
Palackého 727/14
Praha 1 110 00

    Kontaktní informace

    Google Maps Placeholder
    Google maps requires an api key