Spolehlivý partner
pro recyklaci

spalovna

středisko pro zpracování odpadů

sklad a zpracování odpadu

JMK Recycling Group a.s. je nově vzniklá společnost, která má v úmyslu se etablovat na českém odpadovém trhu a to prostřednictvím společnosti EKOSEV, s.r.o, jež se na českém trhu profiluje již od roku 1999 a je tedy tradičním dodavatelem služeb v této oblasti, dále pak společností JMK Recycling, s.r.o. s provozem na Kladně a společností Envir s.r.o., která provozuje spalovnu nebezpečného odpadu v Brtnici u Jihlavy (aktuálně v rekonstrukci s plánovaným navýšením kapacity).

JMK Recycling

Představení společnosti

o nás

Naše provozy

Zajímavosti

Certifikáty

Společnosti skupiny disponují dvěma vlastními provozy v Brtnici a Mříčné a pronajatém zařízením na Kladně.
  • Provoz Mříčná je vybaven rychloběžnými drtiči, horizontálními lisy a třídící linkou.
  • Provoz Kladno disponuje briketovacími linkami na piliny a třísky železných a neželezných kovů, předdrtičem na plastové přetoky a koláče, rychloběžnými drtiči a horizontálními lisy na obalové materiály.

Zajímavou technologií je dekontaminační linka na obaly znečištěné nebezpečnými látkami, typicky nebezpečné odpady katalogového čísla 15 01 10.

Společnost je držitelem certifikátů:

  • ČSN EN ISO 9001:2016
  • ČSN EN ISO 14001:2016
  • ČSN OHSAS 18001:2008

Jejich dodržování je pro ni významnou prioritou.

icon3
0 12
+

vlastních nákladních vozidel

icon1w
0 25
+

manipulantů na provozech zákazníků

icon4
0 30
+

významných zákazníků

icon2w
0 5
+

technologických zařízení provozaných přímo u zákazníka

proč si vybrat nás

Poskytované služby

umíme

Zajištění sběru a výkupu, demontáže vyřazených a nefunkčních elektrozařízení za účelem dalšího využití.

Sběr a využití odpadů především z automobilového, strojírenského a elektrotechnického
průmyslu.

Sanační a hydrogeologické práce včetně zpracování posudků a rizikových analýz
dozorovaných oprávněnou osobou.

Sanace podlah (rekonstrukce, opravy) včetně zhotovení ochranných nepropustných nátěrů
odolných vůči ropným látkám a chemikáliím.

Vložkování a rekonstrukce jímek, nádrží a lapolů včetně zhotovení ochranných
nepropustných nátěrů.

Dodání nebo pronájem kontejnerů, sběrných nádob a obalů na odpady, sorpční prostředky
a ostatní potřebné pomůcky.

Úplná evidence odpadů předaných naší společnosti a vyhotovení jejího výpisu odpadů dle
přání zákazníka.

Čištění nádrží, jímek a lapolů včetně těsnostních zkoušek a komplexního servisu.

Odvoz a zajištění odstranění / využití všech druhů odpadů.

Zpracování druhotných surovin (plastů, papíru, obalů, kovů).

Poradenská činnost v oblasti nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí.

Komplexní demontáž technologických celků s následným výkupem materiálu.

Spalovna

Buštěhradská 998,
Dubí,
272 01 Kladno

Středisko pro zpracování odpadů

Palackého 727/14,
Praha 1,
110 00 Praha

Sklad a zpracování odpadu

info@jmk-recycling.cz
+420 602 356 196

Reference

zákazníci

Zaujaly vás naše služby?

Kontakt

Kontakt

info@jmk-recycling.cz

+420 602 356 196

Pošlete nám zprávu